Nence, dat ben ik, Nancy Brekelmans. Getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben enthousiast, gedreven en geniet van het werken met kinderen. 

Ruim 20 jaar werk ik als leerkracht in het onderwijs. Het is mijn passie het beste uit een kind te halen. De ervaring leert echter dat niet alle kinderen voldoende hebben aan de (extra) instructie in de klas. Dit kan resulteren in een leerachterstand op één of meerdere vakgebieden.

 

Voor (hoog)begaafde leerlingen en/of visuele denkers is de lesstof veelal niet passend, met frustratie, faalangst, onbegrip, wisselende resultaten of onderpresteren tot gevolg. 

Hoe goed we ons best ook doen als leerkrachten en ouders, het is niet altijd voldoende om een kind te laten ‘groeien’. 

Individuele begeleiding kan helpend zijn om het welbevinden en/of leerprestaties te verbeteren.

Dit is de reden dat ik mijn praktijk ben gestart voor kinderen t/m 16 jaar. 

Om kinderen beter te kunnen begeleiden heb ik de opleiding tot remedial teacher afgerond en de Master Sen begaafdheidsspecialist.

Tevens ben ik trainer 'leren leren'. 

De naam 'Nence' staat voor mijn persoonlijke methodiek. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Vandaar dat ik mijn begeleiding afstem op wat passend is voor uw kind. 

Of het nu gaat om rekenen, spellen, (begrijpend) lezen, leren leren, werkhoudingsproblematiek, hooggevoeligheid, faalangst of leren omgaan met hoogbegaafd zijn en bijkomende 'valkuilen'...  

 

Samen gaan we ontdekken wat het talent van uw kind is, zodat we dit kunnen inzetten tijdens de begeleiding. 

 

hoogbegaafdheid

Piekert uw kind veel, stelt het veel vragen, voelt fouten maken als falen, voelt uw kind zich 'anders' dan leeftijdsgenoten en niet begrepen of is er sprake van onderpresteren?

Ik help uw kind graag!

remedial teaching

Heeft uw kind behoefte aan  extra ondersteuning bij rekenen, spelling, begrijpend en/of technisch lezen?  

Het opdoen van succeservaringen en vertrouwen krijgen in eigen mogelijkheden staan centraal in de sessies. 

beelddenken

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het zijn vaak talentvolle, gevoelige, creatieve kinderen die niet tot hun recht komen in het veelal talige onderwijs. 

Wilt u weten of er bij uw kind sprake is van beelddenken?

 

 

 

Breinleren

Breinleren is een teamtraining op maat, voor docenten in het Voortgezet en Middelbaar onderwijs.

 

De training biedt docenten tools om doelmatiger en meer gestructureerd leerlingen te 'leren leren'. 

 

Leren leren

De training 'Leren leren' is voor leerlingen in het voortgezet

onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs die meer uit het leren willen halen. 

 

Het doel van de training is, dat leren leuk en effectiever wordt om zo de leerhouding en resultaten te verbeteren. 

Alle teksten de baas

Deze training richt zich op het goed leren begrijpen van een tekst en is geschikt voor leerlingen van groep 5 t/m 8 en leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

In slechts 6 stappen wordt het voor kinderen inzichtelijk hoe ze een tekst moeten aanpakken.

 

Nancy Brekelmans

Hoogstraat 70

5051RX

Goirle

06 46070936

info@nence.nl

www.nence.nl 

KvK: 71139907

  • Google Places - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle