Remedial Teaching

Leren gaat vaak vanzelf, maar bij sommige kinderen verloopt het leren op school moeizamer. Dit kan resulteren in een leerachterstand, waardoor het kind ervaart dat het minder goed mee kan komen in de klas. Deze ervaring kan ervoor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld en/of faalangst ontwikkelt. Er is zo geen ruimte om te leren. Vaak is het opbouwen van zelfvertrouwen van groot belang als voorwaarde om tot leren te komen.

 

Als remedial teacher probeer ik middels het intakegesprek, observatie en diagnostisch onderzoek in kaart te brengen hoe het kind leert en wat de te leren vaardigheden zijn. In overleg bespreken we wat ik voor uw kind kan betekenen. Als remedial teaching (RT) gewenst is en alle betrokkenen zijn akkoord met het plan, zal de RT starten. Hierbij vind ik, in het belang van het kind, afstemming met ouders en school belangrijk. Door goed samen te werken bereiken we meer.

RT kan ook helpend zijn voor kinderen/jongeren die hoogbegaafd zijn. Vaak hebben zij zichzelf strategieën eigen gemaakt en/of niet eerder geleerd te plannen en organiseren. Dit maakt dat ze in het voortgezet onderwijs vaak vastlopen, omdat ze niet weten hóe ze moeten leren. Hierdoor raken ze de motivatie voor leren soms kwijt en dat is zonde. 

Methodes die ingezet kunnen worden zijn: 

 

Rekenen:

Bij veel kinderen met rekenproblemen is de overgang

van handelend naar mentaal rekenen te snel verlopen.

Vandaar dat we altijd starten met de teltest van

'2hands4kids' rekenen. Mocht het zo zijn dat in de

basis de fundering niet stevig genoeg is gaan we terug naar het prille begin van getalbewustzijn. Het grote voordeel van de  de 'hands-on' methode is, dat het lichaamsschema gaat helpen om hoeveelheden én richtingen in getallenassen en het rekenen op te bouwen. Uw kind gaat zo weer plezier beleven aan rekenen en ervaren dat het bijvoorbeeld wél kan optellen en aftrekken. 

Rekenen leer je door te handelen en dat is het uitgangspunt van mijn begeleiding.

                                                          

 

Lezen en spelling:

Goed leren lezen is de spil van succesvol leren.

Heeft uw kind moeite met leren lezen in groep

3-4 óf valt het pas uit in groep 6-8 met lezen of

spellen óf bij de vreemde talen op het voortgezet onderwijs?

De methode Letterklankstad richt zich op de versteviging van goed leren lezen, door zich vooral te richten op het decoderen: analyseren van de woorden op grond van de afzonderlijke letters. Zowel voor lezen als spelling worden de huisstenen ingezet. Het kind bouwt letterlijk met lego de structuur van een woord in kleur. De methode kan naast de huidige methode in de klas worden ingezet.