top of page

Remedial Teaching

remedial teaching

Remedial teaching (RT)

Als remedial teacher breng ik in beeld hoe het kind leert en wat de te leren vaardigheden zijn. We zoeken naar de kern van het feit dat het leren niet wil lukken bij een specifiek vak of over de gehele linie. 
Vanwege grote drukte in de praktijk begeleid ik op dit moment
 enkel trajecten op het gebied van rekenen aan voor leerlingen op de basisschool.
 
Werkwijze

In eerste instantie vindt er een vrijblijvend intakegesprek plaats in bijzijn van het kind. Bij wederzijdse instemming van het traject komt het kind in eerste instantie wekelijks naar RT. 
Ieder kind leert anders, is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Ieder kind wordt betrokken bij zijn/haar plan. We werken aan doelen, die we samen afspreken. Door samen te werken met kind, ouder(s) en school vergroten we de kans op succes en dat gun ik ieder kind. 
De duur van een traject is verschillend en varieert van 2 maanden tot zolang als gewenst.

Mijn ervaring is dat kinderen de stof beter begrijpen als zij meerdere leeringangen inzetten, zoals zien, horen en voelen. Een ander voordeel van leren met je lijf is, dat kinderen het geleerde voor een langere periode onthouden. 
Dit betekent veel ondersteuning met kleur en materiaal. 


Rekenen:

Bij veel kinderen met rekenproblemen is de overgang van handelend naar mentaal rekenen te snel verlopen, waardoor ze niet goed kunnen automatiseren en/of het inzicht ontbreekt. 

Zodra een kind wordt aangemeld voor RT rekenen vindt er eerst een kort rekenonderzoek plaats.
Mocht het zo zijn dat in de basis de fundering niet stevig genoeg is, gaan we
terug naar het prille begin van getalbewustzijn middels de methodiek 2hands4kids.

Het grote voordeel hiervan is, dat het lichaam van het kind gaat ondersteunen bij het aanvoelen van  hoeveelheden én richtingen. Het kind gaat zo weer plezier beleven aan rekenen en ervaren dat het bijvoorbeeld wél kan optellen en aftrekken. 
Inmiddels heb ik meer dan 50 kinderen met deze methodiek mogen begeleiden en de resultaten zijn keer op keer verbluffend.


Voor veel kinderen is het automatiseren en memoriseren van tafels erg lastig.
Met de stoplichtkaartjes methode gaan we in 10 weken doelgericht aan de tafels

werken. 
          


Visuele denkvoorkeur (beelddenkers):
Visuele denkers denken snel en associatief. Ieder woord roept nieuwe (verschillende) beelden op. Hierdoor weten ze vaak snel het antwoord, maar kunnen ze niet uitleggen hoe ze erop zijn gekomen. Deze manier van denken kan consequenties hebben voor het leerproces op school, omdat deze kinderen moeite hebben met het stapsgewijs opgebouwde onderwijs. Zij willen eerst het geheel zien van wat ze moeten leren en van daaruit stapjes er naar toe.
Vaak komt het aanvankelijke leesproces traag op gang en hebben ze moeite met het automatiseren van tafelsommen. 

Enkele kenmerken die vaak voorkomen bij sterk visuele denkers:
* zijn inventief
* hebben een goed inlevingsvermogen, sfeergevoelig
* hebben een zwakke concentratie, omdat zij alle omgevingsgeluiden willen 'zien'
* hebben moeite zich aan regels te houden
* hebben vaak woordvindingsproblemen
* hebben moeite met volgorde en tijd
* hebben wisselende prestaties 
* er zit geen begin en eind aan een verhaal dat ze vertellen
* hebben problemen met het opvolgen van instructies. Vaak hebben ze geen beeld bij wat er verwacht wordt. 
* zien oplossingen waar anderen niet aan zouden denken

Om deze voorkeur te signaleren wordt 'het wereldspel' van Instituut Kind In Beeld gebruikt. Kinderen bouwen met verschillende materialen een dorp. Uit de manier van bouwen, vormgeven kan afgeleid worden of er sprake is van een voorkeur voor het visuele leren. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vanaf 10 -12 jaar kan deze visuele denkvoorkeur worden vastgesteld middels een onderzoek naar de pedagogische en didactische vaardigheden van uw ki
nd. Het globale intelligentieniveau en de strategieën die uw kind hanteert worden uitgebreid onderzocht met behulp van verschillende testen. 

Vervolgens wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt met handelingsadviezen voor de school en thuis.
Dit verslag wordt met de ouders besproken. Indien gewenst kan het verslag ook op school worden besproken. 


Meer informatie www.wereldspel.nl 
 

2hands4kids.png
Erkenningslogo-SKprofessional-transparant.webp
Logo-wereldspel-expert-2022-2023-scaled.jpg
bottom of page