top of page

 


 
 
2Hands4kids Rekenen:
Veel kinderen hebben problemen met rekenen. Ervaring in de praktijk wijst uit dat bijna alle kinderen met rekenproblemen baat hebben bij deze methode. In mijn praktijk heb ik al veel kinderen met uiteenlopende problematiek mogen begeleiden. Veel ouders en kinderen die het hebben mogen ervaren, pleiten voor de methodiek op school. Ik gun dit zelf ook echt ieder kind en dat is waarom ik deze cursus geef.


Onderzoek:
Kinderen laten op vijfjarige leeftijd al grote verschillen zien op het niveau van getalbegrip (subitizing, telvaardigheden, inzicht in getallen en getallenrij). Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen - waarbij dit nog niet voldoende ontwikkeld is - doorgaan naar groep 3, zij nauwelijks in staat zijn het verschil met klasgenoten in te lopen. Tijdens de verdere basisschoolperiode blijven ze achter op het gebied van algemene rekenvaardigheid en op het gebied van automatiseren van rekenfeiten (van Luit, 2018, p.105). 
Het is van groot belang de basisvaardigheden goed te ontwikkelen op de kleuterleeftijd, omdat ze zich dan nog voor het formele leren (in cijfers en symbolen genoteerde sommen) bevinden. Handen en handelen spelen hierin een belangrijke rol.
In onderzoeken naar kinderen met rekenproblemen komt vingersgnosie, de herkenning en inzet van de afzonderlijke vingers in de hand, veelvuldig voor. Onderzoek bevestigt dat training van de vingersgnosie
en de representatie van hoeveelheden met de vingers, de prestaties op hoeveelheidstaken bij kinderen in groep 3 significant verbetert. Deze evidencebased inzichten zitten verwezen in de psychomotorische Hands-On-Aanpak voor tel-,hoeveelheids-en basisrekeninzicht.


Tevens observeren we aspecten uit de psychomotorische ontwikkeling, die invloed kunnen hebben op het rekenen. Deze aspecten worden op school niet gemeten en zijn wel belangrijk om goed te kunnen leren rekenen. 
De 'Hands-On-Aanpak' vertrekt vanuit een psychomotorische én didactische observatie met de 2Hands4kids Teltest. Daarna gaan we aan de slag. Hands-on is echt hands-on, maar absoluut niet 'tellen op de vingers'. Je handen geven de richting aan waarin je rekent. De mentale getallenlijn wordt aangeleerd op basis van voelen en ervaren. Zo voorkomen we richtingsproblemen in het rekenen. Denk hierbij aan omkering van getallen, maar ook van rechts naar links rekenen, zoals: 72 - 24 = 70 - 20 en 4 - 2 = 2, dus 52

De methodiek kan al vanaf groep 3 worden ingezet. In de kleutergroep kan gestart worden met handbeelden en oefeningen om zo kinderen in groep 3 al een goede voorbereiding te geven.

In mijn praktijk heb ik al meerdere kinderen van groep 3 t/m 8 mogen begeleiden en gelukkig allemaal met succes! Het is net even het steuntje in de rug, een andere benadering dan op school en het werkt! Scholen merken dit ook en zijn dan ook vaak welwillend om mee te werken. 

De cursus:
De cursus bestaat uit theorie en praktijk. Je gaat vooral zelf ervaren en de methodiek eigen maken. Hierna kun je direct met deze manier van werken aan de slag in je praktijk of groep. 

Individuele begeleiding:

* 6 weken lang komen ouder en kind samen naar de sessies. Tijdens deze sessie wordt er instructie gegeven. Het is de bedoeling dat er thuis met het kind geoefend wordt. Het thuis oefenen is essentieel. Dit zijn korte momenten van ca. 3 x 5 minuten per dag. 

* We zetten in op stress -en faalangstreductie en het opbouwen van zelfvertrouwen


* We houden 6 sessies aan voor de basis van de methodiek: rekenen met materiaal. 

* We volgen dezelfde leerlijn als op school, maar dan passend bij het niveau van het kind en zoeken de uitdaging op, want 7+5, 17 + 5, 107 + 5 en zelfs 1.256.308 + 5 zijn haalbaar als je durft te vertrouwen op het materiaal.

* Je krijgt materiaal mee, waarmee  thuis en in de klas geoefend kan worden. 

*  Per kind bekijken we of vermenigvuldigen en delen opnieuw worden aangeleerd of dat hier nog extra sessies voor nodig zijn. 

* Na 6 sessies beheerst uw kind de basis van het rekenen met het materiaal. Daarna wordt het materiaal onder begeleiding beetje bij beetje afgebouwd. Hiervoor is het niet meer nodig om als ouder aanwezig te zijn.

 
Hands-On in de klas
Wil je als team met de methodiek aan de slag, kan de cursus op locatie gegeven worden.

Voor ervaringen van ouders en leerlingen kijk zeker even bij 'recensies'. 
Meer informatie kun je vinden op www.2hands4kids.org 
Hier vind je ook informatie over een ontwikkelproject in Haïti. Na iedere cursus gaat er een mooi bedrag richting dit project, zodat ook kinderen zich daar kunnen ontwikkelen. 

2hands4kids.png
bottom of page