top of page
Systemisch werk
Systemisch werk gaat over de systemen waar wij in leven. Het systeem waar je na je geboorte bent opgegroeid, bepaalt veelal, door onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen die je (on)bewust hebt opgepikt, hoe je je voelt en gedraagt in andere systemen, zoals je eigen gezin, familie, vereniging, werk, dorp/stad en vriendschappen. Het kan zijn dat je hierdoor uiteindelijk in innerlijk conflict komt met jezelf. 

Virgina Satir en Bert Hellinger zijn de belangrijkste grondleggers als het gaat om systemisch werk. Hellinger ontwikkelde de familieopstelling als methodiek voor families en organisaties. Een opstelling is als het ware een levende foto van wat er in je onderbewustzijn, op zielsniveau afspeelt. 

Het
doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen. Tijdens een opstelling is er sprake van een energetisch krachtenveld, dat zich openbaart met behulp van materiaal en/of mensen.
Als opsteller begeleid ik je hier bij, daarbij rekening houdend met ethiek en veiligheid. Tevens houd ik het proces in de gaten en stuur ik waar nodig bij. 

Hoe verloopt een groepsopstelling?

Vooraf vindt er een gesprek plaats met de vraagsteller. In de opstelling wordt gewerkt met representanten. Zij vertegenwoordigen iemand of iets uit het systeem. Denk hierbij aan het representeren van familie-en of teamleden, maar ook elementen zoals, ziekte, blokkade, organisatiestructuur, niet behaalde doelen en geboorteland. In feite is het mogelijk om alles op te stellen, zolang het maar zuiver en ethisch verantwoord is. 

De groep krijgt de vraag te horen en vervolgens kiest de vraagsteller een representant uit voor een persoon of element uit zijn/haar systeem. Het kan ook voorkomen dat een representant voelt dat hij resoneert met iets uit het systeem en dan is dat ook prima. De opstelling komt in beweging, doordat representanten verschillende plekken in kunnen nemen, bewegen en/of voelen. 
We kijken vervolgens wat er in de ruimte gebeurt, hoe de positie is t.o.v. elkaar en nog zoveel meer. Zodra de juiste plek voor iedereen gevonden lijkt te zijn, kan de vraagsteller zelf in de opstelling gaan staan om de plek te 
ervaren. Dit fenomeen 'het wetende veld' laat zich niet verklaren. Ik kan alleen maar zeggen dat het de moeite waard is een keer bij te wonen. De opsteller begeleidt het hele proces.


Waarom zou je voor een opstelling kiezen?
Middels een opstelling krijg je inzicht in jouw plek in het systeem en je verhouding tot andere delen in dat systeem. Je kunt op deze manier zien, voelen en ervaren wat maakt dat bijvoorbeeld bepaalde patronen zich bij je herhalen. Tevens kun je er veranderingen mee in gang zetten. 

Voor ouders kan een gezinsopstelling dynamieken en patronen zichtbaar maken, die mogelijk verklaren waarom je ergens tegenaan loopt met je kind(eren), je relatie. Denk hierbij aan vragen als:

- Waarom krijg ik het niet voor elkaar dat mijn kind naar mij luistert?
- Waarom wil ik dat mijn kind zich op een bepaalde manier gedraagt?
- Hoe kan ik stoppen met schreeuwen tegen mijn kind?
- Hoe kan ik de band tussen mij en mijn kind verbeteren?

Voor een organisatie kan een opstelling helpend zijn om inzicht te krijgen in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Denk hierbij aan o.a. door te voeren veranderingen, weerstand in de organisatie, angstcultuur.
Met een organisatieopstelling kun je tevens onderzoeken welke consequenties veranderingen zullen hebben of aan welke voorwaarden voldaan moet worden om veranderingen goed te implementeren. 

Bij een organisatieopstelling werken we veelal met de teamleden zelf, representanten of ankers op de vloer. 
Als opsteller begeleid ik zowel de representanten als vraagsteller in dit proces. 

Een opstelling is mogelijk in een groep of individueel. 
Individueel kan middels een tafelopstelling en/of het opstellen met vloerankers. Voor de tafelopstelling gebruik ik een 'zandbak' op tafel. Dit is laagdrempelig en daardoor fijn voor een eerste kennismaking met opstellen, maar zeker ook voor iedereen die al ervaring heeft met opstellen. Met deze vorm vertel je je 'onbewuste' verhaal m.b.v. miniaturen. Het brengt nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen. 
Een zandbakopstelling is mogelijk voor zowel familie- als organisatiesysteem gerichte vragen. 

In een groepsopstelling werken we met een vraagsteller en representanten. Relevante familieleden of andere mensen die bij je systeem horen worden opgesteld in de ruimte. Als representant vertegenwoordig je de energie van een ander. Hierbij mag je vertrouwen op wat je voelt, ervaart in je lijf. 


Wat voor vragen kun je stellen?
Tijdens de intake gaan we samen kijken welke vraag we opstellen. Denk hierbij aan de volgende thema's

- werk 
- je relatie
- gedrag van een kind
- familieproblemen
- keuzes maken
- overtuigingen 
- gezondheid

Het is fascinerend wat er kan gebeuren in een opstelling. Het is helaas niet te verklaren, maar iedereen die het komt ervaren is verrast en wil vaker komen. Ben je nieuwsgierig? Kom het zeker eens ervaren!


In maart staan de opstellingen in het teken van gezinnen die vastlopen op het gedrag van een of meerdere kinderen. Samen gaan we kijken welke signalen er in het 'wetende veld' zichtbaar worden en welke helende beweging er gemaakt kan worden. 
bottom of page