top of page
hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd (HB) zijn is meer dan intelligentie alleen. Door het versterkte bewustzijn zijn veel hoogbegaafden extra gevoelig voor prikkels. Dit hogere bewustzijn zorgt ervoor dat zij de wereld intenser waarnemen en ervaren. Dit uit zich bij ieder kind anders, van heel erg gelukkig tot woede en wanhoop. De oorzaak van veel problemen bij hoogbegaafde kinderen hebben te maken met de overexcitabilities uit de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Inzicht in deze theorie kan het kind helpen bij het begrijpen en ondersteunen van onderprikkeling en overprikkeling. Gevoeligheid voor geluiden zal niet verdwijnen, wel kan het kind leren wat het in een dergelijke situatie kan doen. 

Na mijn Master Sen opleiding begaafdheidsspecialist, heb ik ruim 8 jaar als plusklasleerkracht gewerkt. Inmiddels begeleid ik alweer bijna 5 jaar (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen met een arrangement op (HB)scholen. 

Hoogbegaafdheid is een sterk talent, maar dit talent volop te (leren) benutten, kost tijd en inspanning. Deze inspanning uit zich vaak in frustratie, verdriet en blijdschap. Ik heb vele kinderen bij dit proces mogen begeleiden en vele kleine en grote successen mogen vieren.
Sommige kinderen zitten 'vast' in hun gedachten en overtuigingen (mindset), leggen de lat te hoog voor zichzelf en/of worden overspoeld door (negatieve) gevoelens. 
Daarnaast weten ze vaak niet hoe ze moeten leren en dit levert frustratie op. Vaak zien we deze kinderen vervolgens in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs vastlopen. Bij sommige kinderen gaat het zover, dat ze niet meer naar school gaan en/of hun resultaten niet meer passen bij hun mogelijkheden. Onderpresteren is niet altijd zichtbaar en een lastig te grijpen fenomeen. Het is belangrijk dat hier zo snel mogelijk hulp op wordt ingezet, zodat er weer perspectief komt voor het kind.

Voor veel hoogbegaafde kinderen (en hun ouders) is het frustrerend, dat de wat 'gemakkelijkere' taken, zoals aankleden, opruimen, huiswerk maken, leren en/of plannen voor toetsen niet zo gemakkelijk gaan als het leggen van verbanden, het opnemen van kennis etc. Onderzoek wijst uit dat de executieve vaardigheden minder goed ontwikkeld zijn. Door deze vaardigheden te leren en hier structuur in te bieden, ontstaat er rust en overzicht. We oefenen deze vaardigheden met o.a. smartgames en strategiespellen en vertalen het vervolgens naar de dagelijkse praktijk.  


Ieder kind dat bij mij komt voor begeleiding krijgt een traject op maat, omdat behoeften en aanpak verschillen per kind.

Veel voorkomende hulpvragen hebben te maken met:
- faalangst *
- doorzettingsvermogen
- perfectionisme
- niet begrepen voelen/anders zijn
- rechtvaardigheidsgevoel
- psychosomatische klachten
- frustratie
- het schoolsysteem
- leerproblemen

* 
Reguliere faalangsttrainingen blijken veelal niet te werken, doordat het gevoel kan ontstaan dat de manier van denken niet goed is, de vaste mindset. Dit levert alleen maar meer angst op om te falen. 
Bij Nence maken we gebruik van het creatieve denkvermogen van het kind tijdens de faalangsttraining 'Blik en ik'.
Dit doen we middels een experiment waarbij we met een andere blik leren kijken naar een probleem dat de 'ik' ervaart. De ervaring leert, dat het
 kind hierdoor beter in staat is tot een gedachte te komen die voor hem werkt.

Hoogbegaafden zijn vaak erg visueel ingesteld en vandaar dat ik voornamelijk veel beeldend te werk ga. Door al beeldend je gevoel te verkennen en te accepteren dat alles er mag zijn, ontstaan er kansen tot het doorbreken van patronen, het bereiken van doelen en nog zoveel meer. Dit is werken aan mindset en nog zoveel meer. Als je durft te vertrouwen op wat je voelt, wordt je zekerder van jezelf. 

Wilt u weten of ik iets voor uw kind of u als ouders kan betekenen, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.


 

bottom of page