hoogbegaafdheid

Hoogbegaafd zijn is meer dan intelligentie alleen. Door het versterkte bewustzijn zijn veel hoogbegaafden extra gevoelig voor prikkels. Dit hogere bewustzijn zorgt ervoor dat zij de wereld intenser waarnemen en ervaren. Dit uit zich bij ieder kind anders, van heel erg gelukkig tot woede en wanhoop. De oorzaak van veel problemen bij hoogbegaafde kinderen hebben te maken met de overexcitabilities uit de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Inzicht in deze theorie kan het kind helpen bij het begrijpen en ondersteunen van onderprikkeling en overprikkeling. Gevoeligheid voor geluiden zal niet verdwijnen, wel kan het kind leren wat het in een dergelijke situatie kan doen. 

Na mijn Master Sen opleiding begaafdheidsspecialist, heb ik meerdere jaren als plusklasleerkracht gewerkt. 

Hoogbegaafdheid is een sterk talent, maar dit talent volop te (leren) benutten, kost tijd en inspanning. Deze inspanning uit zich vaak in frustratie, verdriet en blijdschap. Ik heb vele kinderen bij dit proces mogen begeleiden en het is erg dankbaar werk als succes gevierd kan worden.

Ook heb ik gezien, dat de plusklas niet voor alle begaafde kinderen voldoende is. Sommige kinderen hebben baat bij een individueel traject.

Inmiddels heb ik in de praktijk al veel kinderen mogen begeleiden bij:

- faalangst, perfectionisme 

- inzicht in executieve functies, want...hoe kan het toch dat je met een hoge intelligentie 'simpele' dingen, zoals het opruimen van een kamer, je rekenboek pakken, huiswerk plannen of jezelf beheersen niet vanzelf gaan? 

- overprikkeling en hooggevoeligheid

- leren leren

Wilt u weten of ik iets voor uw kind kan betekenen, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.