Hoogbegaafd zijn is meer dan intelligentie alleen. Door het versterkte bewustzijn zijn veel hoogbegaafden extra gevoelig voor prikkels. Dit hogere bewustzijn zorgt ervoor dat zij de wereld intenser waarnemen en ervaren. Dit uit zich bij ieder kind anders, van heel erg gelukkig tot woede en wanhoop. De oorzaak heeft bij veel problemen van hoogbegaafde kinderen te maken met de overexcitabilities uit de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Inzicht in deze theorie kan het kind helpen bij het begrijpen en ondersteunen van onderprikkeling en overprikkeling. Om de theorie toegankelijk, beeldend en concreet toepasbaar te maken voor kinderen zijn de Intenso’s ontwikkeld. 

Gevoeligheid voor geluiden zal niet verdwijnen, wel kan het kind leren wat het in een dergelijke situatie kan doen. 

Als leerkracht van een plusklas beleef ik wekelijks bijzondere momenten met deze doelgroep. Hoogbegaafdheid is een sterk talent, maar dit talent volop te (leren) benutten, kost tijd en inspanning. Deze inspanning uit zich vaak in frustratie, verdriet en blijdschap. In dit proces het kind te mogen begeleiden is hard werken, maar zo dankbaar als succes gevierd kan worden. 

Inmiddels heb ik in de praktijk kinderen mogen begeleiden bij:

- faalangst door perfectionisme 

- aanleren van executieve vaardigheden, want...hoe kan het toch dat je met een hoge intelligentie 'simpele' dingen, zoals het opruimen van een kamer, je rekenboek pakken, huiswerk plannen of jezelf beheersen niet vanzelf gaan? 

- overprikkeling

Wilt u weten of ik iets voor uw kind kan betekenen, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.