top of page

2hands4kids Rekenbegeleider

Price

€ 450,00

Duration

2 dagen

Cursus 

De Hands-On methodiek is ontwikkeld door Wendy Peerlings, master in de psychomotoriek en leerkracht in België.


Hands-on is echt hands-on, maar absoluut niet 'tellen op de vingers'. Je handen geven de richting aan waarin je rekent. De mentale getallenlijn wordt aangeleerd op basis van voelen en ervaren. Zo voorkomen we richtingsproblemen in het rekenen. Denk hierbij aan omkering van getallen, maar ook van rechts naar links rekenen, zoals: 72 - 24 = 70 - 20 en 4 - 2 = 2, dus 52

Hands-On staat voor met je handen en vingers leren in welke richting je rekent en wat hoeveelheden zijn. Het uitgangspunt is dat een kind leert automatiseren op basis van voelen en dat er niet meer één voor één geteld hoeft te worden op de vingers.


De methodiek is faalangstvrij en dit maakt dat de kinderen succes ervaren, waardoor het zelfvertrouwen groeit. Bij ieder traject staan ouders en kinderen versteld van het effect. Kinderen die jaren met blokjes, eierdozen en werkbladen hebben geoefend, lukt het namelijk nu ineens wel. De methodiek is zowel klassikaal als individueel in te zetten vanaf de kleutergroep.Vanaf groep 3 wordt er gebruik gemaakt van een rekenbakje. Dit rekenbakje maakt de methodiek uniek. De cursus is individueel te volgen of als team. 


Onderzoek:

Kinderen laten op vijfjarige leeftijd al grote verschillen zien op het niveau van getalbegrip (subitizing, telvaardigheden, inzicht in getallen en getallenrij). Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen - waarbij dit nog niet voldoende ontwikkeld is - doorgaan naar groep 3, zij nauwelijks in staat zijn het verschil met klasgenoten in te lopen. Tijdens de verdere basisschoolperiode blijven ze achter op het gebied van algemene rekenvaardigheid en op het gebied van automatiseren van rekenfeiten (van Luit, 2018, p.105). 

Het is van groot belang de basisvaardigheden goed te ontwikkelen op de kleuterleeftijd, omdat ze zich dan nog voor het formele leren (in cijfers en symbolen genoteerde sommen) bevinden. Handen en handelen spelen hierin een belangrijke rol.In onderzoeken naar kinderen met rekenproblemen komt vingersgnosie, de herkenning en inzet van de afzonderlijke vingers in de hand, veelvuldig voor.


Onderzoek bevestigt dat training van de vingersgnosieen de representatie van hoeveelheden met de vingers, de prestaties op hoeveelheidstaken bij kinderen in groep 3 significant verbetert. Deze evidencebased inzichten zitten verwezen in de psychomotorische Hands-On-Aanpak voor tel-,hoeveelheids-en basisrekeninzicht.Tevens observeren we aspecten uit de psychomotorische ontwikkeling, die invloed kunnen hebben op het rekenen. Deze aspecten worden op school niet gemeten en zijn wel belangrijk om goed te kunnen leren rekenen. 


De cursus:

De cursus bestaat uit theorie en praktijk. Je gaat vooral zelf ervaren en de methodiek eigen maken met de materialen die je tijdens de eerste dag krijgt uitgereikt. Hierna kun je direct met deze manier van werken aan de slag in je praktijk of groep. Na de tweede dag spreken we als groep een online moment af. Dit wordt een intervisiemoment met je mede-cursisten, waarin we ervaringen delen met elkaar en vragen kunnen stellen.


Kosten: € 450,00 per deelnemer inclusief handleiding en bijbehorend materiaal.


Data 2024:

4 en 5 april


Tijd:

9.30 - 14.30 uur


Voor ervaringen van ouders en leerlingen kijk zeker even bij 'recensies'. Meer informatie kun je vinden op www.2hands4kids.org Hier vind je ook informatie over een ontwikkelproject in Haïti. Na iedere cursus gaat er een mooi bedrag richting dit project, zodat ook kinderen zich daar kunnen ontwikkelen. 

 

bottom of page