Letterklankstad
Als je kind naar groep 3 gaat, leert het lezen. Het is een belangrijk proces voor de schoolloopbaan van het kind. Het gebeurt echter met regelmaat, dat er bij het aanvankelijk leren lezen hiaten ontstaan in het decoderen van woorden en automatisering. Dit leidt vaak tot faalangst, weinig zelfvertrouwen en minder motivatie voor lezen.

Het accent ligt op een goede decodering en analyse van woorden. Juist dat is de basis van goed lezen en later leersucces. Doordat veel leerlingen deze fonologische fase (automatiseren) overslaan en direct overgaan op het lexicale versnellende lezen, missen ze deze basis. Dit kan problemen geven bij het voortgezet lezen, tekstbegrip en de vreemde talen.

De doelen op een rij:

  • inzicht in de opbouw, regels en structuur van de Nederlandse taal

  • juist opslaan van het woordbeeld

  • vlot decoderen (spellen)

  • vlot benoemen van alfabetische naam en spraakklank(en) van letters

  • inzicht in functie, structuur en ordening van de Nederlandse letters en klanken

  • automatisering teken-klank en klank-tekenkoppeling

 

Het visuele brein van (vooral jonge) kinderen, snelle denkers en taalzwakken, scant en benoemt woorden het liefst als geheel. Daarbij registreren visueel ingestelde mensen de vorm van de woorden en gebruiken ze de context en illustraties van het verhaal om tot lezen en begrip te komen. Bij het zien van een streepje met en puntje, zeggen ze: 'Ik'. Bij het zien van twee rondjes, zeggen ze BOOM. Er is geen aandacht voor de analyse, fonologie, opbouw en woordstructuur. Het lijkt lezen, maar is het niet!

Zonder goede basis van het decoderen, loopt een lezer vast. Soms in groep 6, 7, 8, maar meestal in het Voortgezet Onderwijs bij de vreemde talen.

Ervaring leert dat oudere leerlingen het woord 'deur' prima kunnen lezen, maar bij de opdracht: `Schrijf de eu eens op,` de letters 'ui' schrijven. Ze hebben dus wel het woord 'deur' als geheel opgeslagen, maar hebben geen idee van de afzonderlijke lettertekens (grafemen). Woorden worden in zijn geheel geleerd.