Leren Leren

In mijn praktijk komen steeds vaker leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die moeite hebben met het vinden van de juiste motivatie om te leren. Óf ze weten niet hoe ze moeten leren, hoe ze moeten plannen en daardoor vastlopen op school. De mentor of u als ouder, heeft vaak al veel geprobeerd en het lukt niet om de kinderen 'aan' te krijgen. 

In de eerste sessies gaan we proberen grip te krijgen op de situatie. Hierbij maken we gebruik van de coachingsmethodiek 'teken-je-gesprek'. De leerling gaat zelf op onderzoek uit. Hierdoor ontstaat er een visueel overzicht, waardoor de kern van het probleem helder wordt. Ze weten het vaak wel in hun hoofd, maar het letterlijk voor zich zien, zorgt voor bewustwording bij de leerling. Dit is de eerste stap naar een passende actie voor nieuw gedrag. De actie is bij iedere leerling anders en zo ook het vervolgtraject. Voor sommigen is het klaar naar drie sessies en een ander vindt het fijn om af en toe nog eens terug te komen. 

Mogelijke overige opties:

* de leerling begeleiden op weg naar een toetsperiode op het gebied van plannen, organiseren.

* individuele training leren leren (zie hieronder voor informatie)

*  groepstraining leren leren (minimaal 4 deelnemers)

 

De Leren Leren methode

De Leren Leren methode is ontwikkeld door Instituut Kind In Beeld.

Deze methode kan naast ieder andere methode op school worden ingezet. 

Dat leren niet vanzelf gaat ontdekken veel middelbare scholieren in het eerste jaar op het voortgezet onderwijs en anderen pas in het derde of vierde leerjaar. Vaak hebben deze kinderen de basisschool makkelijk doorlopen en hebben ze ze zich nauwelijks leerstrategieën eigen gemaakt. 

Tijdens deze training kind krijgt uw kind inzicht in zijn/haar manier van leren en de effectiviteit hiervan. Het leert dat beide hersenhelften met elkaar in verbinding moeten worden gebracht om optimaal te kunnen leren en hoe hij/zij dat kan toepassen bij het leren van toetsen en/of woordjes uit vreemde talen en bij het plannen en organiseren van huiswerk.

Na de training beschikt uw kind over verschillende visuele technieken die kunnen worden ingezet om informatie beter te onthouden. Het zelfvertrouwen en de resultaten zullen hierdoor toenemen. 

De groepstraining voor het voortgezet onderwijs en/of MBO bestaat uit één zaterdag van 9.30 - 15.30 uur of twee dagdelen.