Leren Leren

Begrijpend kunnen lezen is een vaardigheid die erg belangrijk is. Het is de basis van leren. 

Het geeft je inzicht in teksten, waardoor je deze beter kan begrijpen én onthouden. Toch hebben veel kinderen hier moeite mee. 

Herkenbare uitspraken:

* ik kan de hoeveelheid niet overzien, het is zoveel lezen!

* ik weet niet wat de belangrijkste woorden zijn

* ik begrijp niet wat ik lees

* ik haal altijd onvoldoendes

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen erg belangrijk. Door na te denken over de tekst, er een beeld bij te vormen, jezelf vragen te stellen en kleuren te gebruiken, worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht en kun je de tekst in eigen woorden navertellen. 

Met deze training kan uw kind alle teksten de baas worden! 

Inhoud van de training:

 

Groepstraining:

In een groepje van 2 tot 4 kinderen gaan we actief aan de slag. In 6 lessen van 1,5 uur, leren we de basis aan, die uw kind nodig heeft om teksten te begrijpen. 

In de training worden werkbladen, actieve oefeningen en spelvormen afgewisseld. Na een sessie krijgt het kind 'huiswerk' mee, zodat het geleerde thuis kan worden ingeoefend. 

Individueel:

De training kan ook individueel gevolgd worden. Hiervoor worden 10 sessies gepland.