Leren Leren

Begrijpend kunnen lezen is een vaardigheid die erg belangrijk is. Het is de basis van leren. 

Het geeft je inzicht in teksten, waardoor je deze beter kan begrijpen én onthouden. Toch hebben veel kinderen hier moeite mee. 

Herkenbare uitspraken:

* ik kan de hoeveelheid niet overzien, het is zoveel lezen!

* ik weet niet wat de belangrijkste woorden zijn

* ik begrijp niet wat ik lees

* ik haal altijd onvoldoendes

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen erg belangrijk. Door na te denken over de tekst, er een beeld bij te vormen, jezelf vragen te stellen en kleuren te gebruiken, worden verbanden gelegd. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht en kun je de tekst in eigen woorden navertellen. 

Inmiddels heeft de methodiek 'alle teksten de baas' zich bewezen, zowel bij leerlingen op de basisschool als in het voortgezet onderwijs. Deze training wordt in groepsverband of individueel aangeboden.

Met deze training kan uw kind alle teksten de baas worden! 

De training:

Groepstraining:

In een groep van 2 tot 4 kinderen gaan we in 6 lessen van 1,5 uur actief aan de slag. Tijdens de training worden werkbladen, actieve oefeningen en spelvormen afgewisseld. Na een sessie krijgt het kind 'huiswerk' mee, zodat het geleerde thuis kan worden ingeoefend. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met indeling op leeftijd.

Individueel:

De training kan ook individueel gevolgd worden. Hiervoor worden 10 sessies remedial teaching gepland.