Leren Leren

Voor alle kinderen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO, is de de Leren Leren methode van Instituut Kind In Beeld.

Deze methode kan naast ieder andere methode op school worden ingezet. 

* 9-12 jarigen:

De training voor het basisonderwijs is gericht op het brengen van rust in een kinderhoofd, dat soms overloopt en niet altijd weet wat school van ze verlangt. Deze methode zorgt voor ordening en structuur. Heeft uw kind bijvoorbeeld nog moeite met de b-d, tafelsommen, klok en wil het onthouden maar niet lukken? In deze training krijgen ze meer zelfvertrouwen, doordat ze gaan ervaren dat ze dit wel degelijk kunnen. 

De groepstraining bestaat uit 8 sessies van 75 minuten. In een groep worden 3-4 kinderen geplaatst. 

De training kost € 225,- per kind. Dit is inclusief materiaal.

De training kan ook individueel gevolgd worden. Dit valt dan onder een sessie remedial teaching.

* 12-16 jarigen:

Dat leren niet vanzelf gaat ontdekken veel middelbare scholieren in het eerste jaar op het voortgezet onderwijs en anderen pas in het derde of vierde leerjaar. Vaak hebben deze kinderen de basisschool makkelijk doorlopen en hebben ze hun geheugen niet echt belast en zich nauwelijks leerstrategieën eigen gemaakt. 

Tijdens deze training kind krijgt uw kind inzicht in zijn/haar manier van leren en de effectiviteit hiervan.  Het leert dat beide hersenhelften met elkaar in verbinding moeten worden gebracht om optimaal te kunnen leren en hoe hij/zij dat kan toepassen bij het leren van toetsen en/of woordjes uit vreemde talen en bij het plannen en organiseren van huiswerk.

Na de training beschikt uw kind over verschillende visuele technieken die kunnen worden ingezet om informatie beter te onthouden. Het zelfvertrouwen en de resultaten zullen hierdoor toenemen. 

De groepstraining voor het voortgezet onderwijs en/of MBO bestaat uit één zaterdag van 9.30 - 15.30 uur.

Vanaf 15.00 uur mogen ouders aansluiten om de evaluatie van de training bij te wonen.