top of page
beelddenken

Iedereen denkt en leert op zijn eigen manier. Beelddenkers verwerven en verwerken hun informatie bij voorkeur in beeld. De voorkeur voor taal -of beelddenken heeft invloed op de manier van communiceren, denken en handelen. 

 

Beelddenkers denken snel en associatief. Ieder woord roept nieuwe (verschillende) beelden op. Hierdoor weten ze vaak snel het antwoord, maar kunnen ze niet uitleggen hoe ze erop zijn gekomen. Ze zijn sterk in het bedenken van creatieve ideeën en oplossingen.

 

Deze manier van denken kan consequenties hebben voor het leerproces op school, omdat beelddenkers moeite hebben met het stapsgewijs opgebouwde onderwijs. Deze kinderen willen eerst het geheel zien van wat ze moeten leren en van daaruit stapjes er naar toe.

Vaak komt het aanvankelijke leesproces traag op gang en hebben ze moeite met het automatiseren van tafelsommen. 

Enkele kenmerken die vaak voorkomen bij beelddenkers:

* zijn inventief

* hebben een goed inlevingsvermogen, sfeergevoelig

* hebben een zwakke concentratie, omdat zij alle omgevingsgeluiden willen 'zien'

* hebben moeite zich aan regels te houden

* hebben vaak woordvindingsproblemen

* hebben moeite met volgorde en tijd

* hebben wisselende prestaties 

* er zit geen begin en eind aan een verhaal dat ze vertellen

* hebben problemen met het opvolgen van instructies. Vaak hebben ze geen beeld bij wat er verwacht wordt. 

* zien oplossingen waar anderen niet aan zouden denken

Om beelddenken te signaleren wordt 'het wereldspel' van Instituut Kind In Beeld gebruikt. Kinderen bouwen met verschillende materialen een dorp. Uit de manier van bouwen, vormgeven kan afgeleid worden of er sprake is van een voorkeur voor het visuele leren. Ook geeft het een idee over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.                     

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren naar de didactische en pedagogische vaardigheden van uw kind. Het intelligentieniveau en de strategieën die uw kind hanteert worden uitgebreid onderzocht met behulp van verschillende testen. 

 

Vervolgens wordt hier een uitgebreid verslag van gemaakt met handelingsadviezen voor de school en thuis. Dit verslag wordt met de ouders besproken. Indien gewenst kan het verslag ook op school worden besproken. 

Is uw kind 10 jaar of ouder mag een beelddenkverklaring worden afgegeven. 

gecertificeerd_expert_BDIP_2020-2021-.pn
bottom of page